Servei

servei

La garantia de la màquina serà de 12 mesos a partir de la data en què el distribuïdor ven la màquina a l'usuari final

La garantia de la màquina serà proporcionada a l'usuari final pel distribuïdor.El distribuïdor ha de proporcionar un bon servei a l'usuari final, incloure formació tècnica per al funcionament i manteniment de la màquina i servei de reparació.

L'empresa Gookma ofereix suport tècnic al distribuïdor.El distribuïdor pot enviar els seus tècnics a Gookma per a formació tècnica, si és necessari.

Gookma ofereix un subministrament ràpid de peces de recanvi per al distribuïdor.

servei 9